ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΙΚΕ

Υποχρεωτική ιστοσελίδα ΙΚΕ

 

Ιστοσελίδα ΙΚΕ

Νομοθεσία για ιστοσελίδα ΙΚΕ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η ιστοσελίδα για ΙΚΕ (Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες) είναι υποχρεωτική και πρέπει να αποκτηθεί μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Αυτό σημαίνει πως μόλις η ΙΚΕ αποκτήσει νομική προσωπικότητα κατά την εγγραφή της στο ΓΕΜΗ, έχει ένα μήνα περιθώριο να κατασκευάσει την ιστοσελίδα της.

Παράγραφος 2 – Άρθρο 47 – Νόμος 4072/2012 – Εταιρική διαφάνεια

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων, με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Περισσότερες εταιρείες μπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα, αν το περιεχόμενό της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία.

Τι περιλαμβάνει η Κατασκευή ιστοσελίδας ΙΚΕ

Κόστος ιστοσελίδας ΙΚΕ

Πακέτο ιστοσελίδας ΙΚΕ

Βασικό Πακέτο ιστοσελίδας ΙΚΕ

Το βασικό πακέτο ιστοσελίδας ΙΚΕ είναι βασισμένο σε πλατφόρμα WordPress με δυνατότητα διαχείρισης από τον χρήστη, ώστε να μπορεί εύκολα να ανανεώνει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

Επίσης έχει την δυνατότητα να αναβαθμιστεί στο μέλλον σε Business site (μια ολοκληρωμένη επαγγελματική παρουσίαση) έως E-shop.

Παρακάτω αναλύεται το συνολικό κόστος κατασκευής:

 

Domain Name (.gr)

5,00€ για τα 2 πρώτα έτη

Hosting Bronze

(Φιλοξενία ιστοσελίδας, 3GB χώρος, απεριόριστα Emails)

65,00€ / Έτος

Κατασκευή Ιστοσελίδας

(Αρχική – Μετοχική Σύνθεση-Ισολογισμοί-Επικοινωνία)

150,00 Εφάπαξ

Τελική Τιμή

(Οι τιμές δεν περιέχουν Φ.Π.Α 24%)

220,00€

Απαραίτητα στοιχεία δημοσίευσης

 • Επωνυμία εταιρείας
 • Διακριτικός τίτλος ΙΚΕ
 • ΑΦΜ
 • ΔΟΥ
 • Διεύθυνση έδρας
 • Δραστηριότητες – ΚΑΔ
 • Τηλέφωνο/α επικοινωνίας
 • Email

Επίσης για την ιστοσελίδα ΙΚΕ ΓΕΜΗ απαιτούνται:

 • Ο αριθμός ΓΕΜΗ
 • Ο αριθμός μητρώου Επιμελητηρίου στο οποίο ανήκει η ΙΚΕ
 • Ημερομηνία Λήξης 1ης διαχειριστικής περιόδου
 • Εταιρικό Κεφάλαιο ΙΚΕ
 • Εταίροι / Διαχειριστές (στοιχεία)

 

Για το περιεχώμενο της ιστοσελίδας ΙΚΕ:

Στοιχεία που πρέπει να σταλούν προς δημοσίευση:

 • Λογότυπο εταιρείας σε μορφή jpeg, png εάν υπάρχει
 • Εταιρικά έγγραφα προς δημοσίευση σε μορφή word η pdf
 • Ισολογισμοί ΙΚΕ
 • Εικόνες επιχείρησης, εικόνες από προϊόντα
 • Εταιρικό προφίλ (Σχετικά με εμάς)
 • Προϊόντα – Υπηρεσίες
 • Συνδέσμους από Εταιρικά προφίλ κοινωνικών δικτύων.

Για οποιαδήποτε απορία σας επικοινωνήστε μαζί μας

Λογιστικά Γραφεία

Παρέχουμε ειδικές τιμές για Λογιστικά γραφεία

Ζήτηση

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

8 + 5 =