Εγκατάσταση WordPress

How to Install WordPress

WordPress εγκατάσταση εύκολα και γρήγορα σε απλά βήματα δείτε το video.

Αυτό που θα χρειαστείτε είναι πρόσβαση στον Server σας, ένα πρόγραμμα Ftp, εμείς προτείνουμε το Filezilla και στοιχειώδεις γνώσεις παραμετροποίησης Hosting.

Δεν χρειάζεται να κάνετε εγκατάσταση μέσω application που διαθέτουν τα Hosting και σας μπερδεύουν.

Η εγκατάσταση χειροκίνητα είναι πολύ απλή εύκολη και με σίγουρα αποτελέσματα.